Giàn giáo cọc - Giáo i - Giáo nêm Tp Vinh Nghệ An

Cập nhật Thứ 5, ngày 28/12/2017
Giàn giáo cọc - Giáo i - Giáo nêm Tp Vinh Nghệ An - Giàn giáo H - Giáo Minh khai Tp Vinh Nghệ An Sản phẩm giàn giáo khung hay được còn gọi là giàn giáo H, giàn giáo tiệp...hiện đang được sử dụng vào công tác thi công sàn, bao che hoàn thiện công trình..

Giàn giáo nêm trường hiền jsc cấu tạo đơn giản dễ sử dụng, hệ giáo nêm tổ hợp thi công gồm: 

- Cây chống đứng D49 tai giằng dày 4,0mm

- Thanh giằng ngang nêm liên kết dày 4,0mm

- Cây chống đà giữa D42

- Cây chống đà biên (chống consol) D42

Giàn giáo Nêm - Giáo cọc

Tp Vinh Nghệ An - Cho thuê giàn giáo giá rẻ Tp Vinh Nghệ An

Làm và cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An

 Địa chỉ: Ngõ 3 Đường Phạm Đình Toái - Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0169.69.125.18 - 0963 816 568Kết quả hình ảnh cho Giàn giáo
 
Tp Vinh Nghệ An - Cho thuê giàn giáo giá rẻ Tp Vinh Nghệ An

Làm và cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An

 Địa chỉ: Ngõ 3 Đường Phạm Đình Toái - Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0169.69.125.18 - 0963 816 568


 

cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An
cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An


 

Tp Vinh Nghệ An - Cho thuê giàn giáo giá rẻ Tp Vinh Nghệ An

Làm và cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An

 Địa chỉ: Ngõ 3 Đường Phạm Đình Toái - Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0169.69.125.18 - 0963 816 568


 

Kết quả hình ảnh cho Giàn giáo 

Tp Vinh Nghệ An - Cho thuê giàn giáo giá rẻ Tp Vinh Nghệ An

Làm và cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An

 Địa chỉ: Ngõ 3 Đường Phạm Đình Toái - Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0169.69.125.18 - 0963 816 568


 

cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An

 

Tp Vinh Nghệ An - Cho thuê giàn giáo giá rẻ Tp Vinh Nghệ An

Làm và cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An

 Địa chỉ: Ngõ 3 Đường Phạm Đình Toái - Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0169.69.125.18 - 0963 816 568


 

cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An

Tp Vinh Nghệ An - Cho thuê giàn giáo giá rẻ Tp Vinh Nghệ An

Làm và cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An

 Địa chỉ: Ngõ 3 Đường Phạm Đình Toái - Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0169.69.125.18 - 0963 816 568

 


Giàn giáo nêm trong thời điểm hiện tại đang được các nhà thầu lựa chọn làm giải pháp thi công tại nhiều dự án trên toàn quốc nhờ vào hiệu quả thực tế của nó được chứng minh tại các dự án xây dựng được sử dụng trong những năm vừa qua.

Tp Vinh Nghệ An - Cho thuê giàn giáo giá rẻ Tp Vinh Nghệ An

Làm và cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An

 Địa chỉ: Ngõ 3 Đường Phạm Đình Toái - Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0169.69.125.18 - 0963 816 568Kết quả hình ảnh cho Giàn giáo
 
Tp Vinh Nghệ An - Cho thuê giàn giáo giá rẻ Tp Vinh Nghệ An

Làm và cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An

 Địa chỉ: Ngõ 3 Đường Phạm Đình Toái - Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0169.69.125.18 - 0963 816 568


 

cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An
cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An


 

Tp Vinh Nghệ An - Cho thuê giàn giáo giá rẻ Tp Vinh Nghệ An

Làm và cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An

 Địa chỉ: Ngõ 3 Đường Phạm Đình Toái - Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0169.69.125.18 - 0963 816 568


 

Kết quả hình ảnh cho Giàn giáo 

Tp Vinh Nghệ An - Cho thuê giàn giáo giá rẻ Tp Vinh Nghệ An

Làm và cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An

 Địa chỉ: Ngõ 3 Đường Phạm Đình Toái - Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0169.69.125.18 - 0963 816 568


 

cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An

 

Tp Vinh Nghệ An - Cho thuê giàn giáo giá rẻ Tp Vinh Nghệ An

Làm và cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An

 Địa chỉ: Ngõ 3 Đường Phạm Đình Toái - Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0169.69.125.18 - 0963 816 568


 

cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An

Tp Vinh Nghệ An - Cho thuê giàn giáo giá rẻ Tp Vinh Nghệ An

Làm và cho thuê giàn giáo tại Tp Vinh Nghệ An

 Địa chỉ: Ngõ 3 Đường Phạm Đình Toái - Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0169.69.125.18 - 0963 816 568

 


Tải trọng lớn là một ưu điểm của giàn giáo nêm giúp an toàn hơn trong thi công dưới đây là tải trọng sản phẩm giáo nêm Phoenix được cấp chứng chỉ của Quatest 3 

 - Tải trọng cây chống đơn 2,5m: 4.5 tấn

 - Tải trọng hệ giáo nêm phức hợp khẩu độ 4,5m: 14 tấn

 

Đến với Giàn giáo trường hiến jsc các Nhà thầu sẽ được tư vấn

 - Biện pháp thi công giáo nêm: bố chí giáo nêm theo mặt bằng kết cấu công trình.

 - Tính toán số lượng chính xác khối lượng giáo nêm để thi công.

 - Tính toán phương án giáo nêm luân chuyển sử dụng cho nhiều dự án khác nhau.

 - Hướng dẫn lắp đặt tháo dỡ an toàn.